• Téléchargez gratuitement l'application mobile Bistrot de Terroir®
  • Suivez l'actualité du Réseau Bistrot de Terroir® en Wallonie sur Facebook

Het keurmerk Bistrot de Terroir®


In het kader van de structurering van de sector toeristische producten heeft de Waalse Regering FED Ho.Re.Ca Wallonie belast met het ontwerpen en ontwikkelen van het keurmerk Bistrot de Terroir® om de cafésector te revaloriseren.  Door zich aan te sluiten bij het Netwerk Bistrot de Terroir® zetten deze cafés zich gezamenlijk in voor een kwaliteitsbenadering, waarbij ze zich aan zeer precieze criteria houden.

Met een gezellig en kwaliteitsvol onthaal, het promoten van streekproducten, de toeristische informatie en lokale activiteiten die ze verzorgen, een multiservice functie en het naleven van de hygiëneregels, vervullen ze de functie van doorgeefluik voor lokale en regionale toeristische informatie. Zo dragen ze bij aan de toeristische en socio-economische ontwikkeling van Wallonië.

In ruil daarvoor maken ze gebruik van een Netwerk dat herkenbaar is door zijn merknaam en van de gezamenlijke beproefde publicatiemogelijkheden.

Om het keurmerk Bistrot de Terroir® te verkrijgen, verbinden de leden zich ertoe om zich te houden aan de onderstaande criteria :

Beheer
1. Een onderneming met winstoogmerk zijn die valt onder het Paritair comité voor het hotelbedrijf en gelegen is in het Franstalige Waalse Gewest. Derhalve kunnen etablissementen met een juridische status als VZW of IVZW geen lid worden van het netwerk.
2. Zijn beroepsactiviteit als hoofdactiviteit uitoefenen.
3. Minimaal 250 dagen/jaar geopend zijn.
4. Een (gratis) constante thematische opleiding volgen, ten minste 1 keer/jaar.
5. Zich verbinden tot de naleving van het "Kwaliteitshandvest" voor een periode van 3 jaar (verlengbaar).
6. Zich houden aan alle geldende wettelijke voorschriften voor de professionele sector.

Voedselveiligheid
7. Geregistreerd zijn bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.).

8. Beschikken over een door het F.A.V.V. verstrekte vergunning, een "Passeport pour l'autocontrôle" opleiding volgen, een zelfcontrolesysteem instellen en laten valideren om de Smiley te krijgen.

Bistrot de Terroir® Netwerk
9. Het keurmerk Bistrot de Terroir® moet zichtbaar worden aangebracht.
10. De steun en opvolging van het Bistrot de Terroir® netwerk aanvaarden (adviezen, controles, etc.).
11. Het Bistrot de Terroir® netwerk en zijn leden promoten via ter beschikking gesteld materiaal (bierviltjes, placemats, etc.) en via de internetsite www.bistrotdeterroir.be.
12. Deelnemen aan de door het netwerk ontwikkelde acties in het kader van zijn missies (promotionele acties, enquêtes, etc.).
13. Deelnemen aan het bijwerken van de gegevens van zijn etablissement op grond van een beschrijvingsfiche voor de toeristische promotie van het etablissement die zichtbaar is op de hierboven vermelde website. Het bijwerken van deze gegevens moet gebeuren in de loop van het eerste kwartaal vóór de eerste jaarvergadering van het netwerk.
14. Zich verbinden tot deelname aan de jaarvergadering van de leden van het netwerk die tijdens de loop van het eerste kwartaal wordt vastgesteld.


Streekproducten
15. Er moeten minstens drie lokale producten worden geboden.  In het geval van restauratie dient ten minste één lokaal streekgerecht (al dan niet van het seizoen) blijvend te worden geboden.

Toeristiche informatie
16. Er dient een duidelijk zichtbare folderhouder te zijn met folders, brochures en andere soorten gidsen waarin het lokale en gewestelijke toeristische aanbod gevaloriseerd wordt alsook publicaties van dichtbijgelegen toeristische instellingen (Diensten voor toerisme, Bureaus voor Toerisme en Huizen voor toerisme).
17. De gewestelijke toeristische producten worden gevaloriseerd bij de klanten (kennis van de lokale producten en streekproducten).

Na akkoord van het Opvolgcomité wordt het keurmerk Bistrot de Terroir ® gezemelijk verleend aan het etablissement en de beheerder.  Bij wijziging van de plaats of de beheerder of bij het niet naleven van de criteria, wordt het lidmaatschap van het netwerk automatisch geschorst en de door het netwerk ter beschikking gestelde elementen dienen te worden teruggegeven door de beheerder.

Wettelijke vermeldingen